image

DĚTSKÁ SKUPINA

Alternativní vzdělávání pro vaše děti

Děti v naší dětské skupině budou v respektujícím prostředí, kde bude dostatek prostoru pro hru i čas věnovaný řízeným aktivitám, do kterých děti ale nebudou nuceny. Naší filozofií je vzájemná úcta, tolerance, porozumění, spolupráce, radost a poznávání. Dětem nabídneme i hravé zapojení anglického jazyka nebo je seznámíme s prvky montessori pedagogiky.
S dětmi pracujeme podle předem stanovených měsíčních témat a týdenních plánů, která vycházejí z individuálních potřeb každého dítěte a zaměřují se na rozvíjení motorických, řečových a psychosociálních dovedností dětí.

Těšíme se na vás již v září 2022

image
image
image
image

Pro koho je školička určena?

Školička je určena pro děti od 2 let. Menší děti mohou být na žádost rodičů zařazeny na pořadový list.
Nefungujeme v režimu běžné školky, ale snažíme se vytvářet prostor pro děti rodičů, kteří chtějí pro své děti něco jiného a rodinného. Těmto dětem nabízíme alternativu systémového vzdělávání založenou na respektu jejich individuálních potřeb.
Kapacita dětské skupiny je momentálně 12 dětí v celodenním režimu.

Jak dítě do školičky přihlásit?

Pokud máte o naši školičku zájem, kontaktujte nás prosím pomocí níže uvedeného odkazu. Děti přijímáme dle volné kapacity v průběhu celého roku.
Zašleme Vám rezervační přihlášku, po jejímž vyplnění zařadíme dítě do pořadníku. V případě uvolnění kapacity ve školičce Vám následně pošleme závaznou přihlášku s dalšími informacemi.
U přijatých dětí bude před nástupem do školičky realizován tzv. adaptační týden, kdy budou děti ve školičce společně s rodiči. Budete mít tak možnost seznámit se s prostředím, pečujícími tetami a získáte všechny organizační informace.

image
image

Stravování

Strava ve školičce je plnohodnotná a vyvážená s ohledem na potřeby dětí. Zohledňujeme stravovací návyky dětí z domova. Potraviny, které děti nejedí, jim jsou nabízeny, ale do jejich konzumace je nenutíme. Naší snahou je, aby děti vše postupně samy ochutnaly.
Svačiny jsou podávány formou švédského stolu, což u dětí rozvíjí samostatnost a sebeobsluhu. Děti mají k dispozici čerstvou zeleninu, ovoce, čerstvé pečivo a samostatně podávané pomazánky, či mléčné výrobky.
Obědy zajišťujeme pro děti od externího dodavatele specializovaného na přípravu stravy pro děti předškolního věku.
Dětem jsou v rámci pitného režimu celodenně přístupné neslazené nápoje (čaj a voda).

Cena obědů 63,- za oběd.
Cena dopolední svačiny je 21
,-Kč, včetně celodenního pitného režimu, cena odpolední svačiny je 21,-Kč.

Provozní režim školičky

7:00 - 9:00
9:00 - 9:15

9:15 - 9:35
9:35 - 10:10
10:10 - 11:30

11:30 - 12:10
12:10 - 12:30


12:30 - 13:30

13:30 - 15:00
15:00 - 15:20
15:20 - 16:00

Příchod dětí a volná hra
Ranní kruh - vítáme se s dětmi, povídáme si k danému tématu
Svačinka
Hlavní činnost - dle týdenního plánu
Pobyt venku - hry na zahradě, v parku, procházky do okolí
Oběd
Hygiena a příprava na odpočinek, prostor pro vyzvedávání dětí odcházejících po obědě
Odpočinek dětí - čtení pohádky, spánek nebo klidový režim
Odpolední program
Svačinka
Volná hra či tvůrčí činnost na přání dětí, odchod dětí domů

image

Ceník

Celodenní docházka
7:00 - 16:00

4-5 dní  4700 Kč
3 dny     3600 Kč
2 dny     2500 Kč

Dopolední docházka
7:00 - 12:30

4-5 dní   2900 Kč
3 dny      2400 Kč
2 dny      1900 Kč

Informace k ceně
Cena za péči o dítě předškolního věku v dětské skupině je stanovena jako měsíční se zvoleným schématem docházky. Pro zvýhodněnou cenu je třeba doložit doklad o existenci základního pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru rodiče, případně denní formě studia rodiče, evidenci rodiče jako uchazeče o zaměstnání nebo o povinnosti rodiče, který je osobou samostatně výdělečně činnou, platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle jiného právního předpisu.

Pro přijetí dítěte je nutné také doložit splnění povinného očkování dle platného očkovacího kalendáře, trvalou zdravotní kontraindikaci očkování, nebo doklad o tom, že dítě je proti nákaze imunní.
Lze uplatnit slevu na dani.
Cena za docházku nezahrnuje stravné a úhradu za kulturní aktivity či sportovní akce (divadlo, výlet, canisterapie, apod.).

Náš tým

Petra

Jitka

Teta ve školičce

Práce s dětmi je pro mne vysněné zaměstnání, pracovat s nimi mne vždy naplňovalo. Úsměv na jejich tvářích, spokojenost a jejich důvěra, je pro mne největší odměnou. K mým zálibám patří četba, cestování, kreativní ruční práce a naši dva kocouři. Největším štěstím mě ale naplňuje moje rodina a moje malá vnučka. Proto tedy věřím, že budu pro Vaše děti nejen hodnou tetou, ale třeba i takovou akční babičkou.

Jana

Jana

Teta ve školičce

Práce s dětmi je pro mě nejen prací, ale i koníčkem. Sama jsem maminkou dvou dětí - syna a dcery. Cítím, že děti potřebují především klidný, vstřícný a láskyplný přístup. Potřebné je ale také nastavit řád a respektující pravidla, aby děti měly vhodné podmínky pro rozvoj jak duševní, tak i tělesný a sociální. Chci podporovat jejich přirozenou zvědavost a být jim velkou kamarádkou. Radost a spokojenost dětí i jejich rodičů je pro mě největší odměnou.

Katka

Katka

Teta ve školičce

S mojí skvělou dcerou se snažíme žít ideály respektujícího a kontaktního rodičovství, kterými jsem se dřív zabývala jen v teoretické rovině. Věřím, že i stá hra na policajty nebo králíčky je smysluplně investovaný čas.  Proto se přidávám ke skvělému týmu Kulíška, abych se mohla věnovat dětem i na profesionální úrovni. Možná děti něco pochytí ode mě a možná já od nich. Určitě se chci nechat vtáhnout jejich nakažlivým nadšením, bezprostředností a bytím tady a teď.

Katka

Peťa

Teta ve školičce

Až mé děti mě naučily, co je v životě nejdůležitější. Díky synovi poznávám své hranice. Jeho odlišnosti, jako je divokost, svéhlavost a rošťácké dovádění, to vše spolu překonáváme a společně hledáme cestu. Naopak dcera mě učí většímu klidu, rozvážnosti a vážit si všech okamžiků, které můžeme být spolu. Každý jeden den se snažím, aby děti byly šťastné, a vždy měly u mě pocit jistoty a bezpečí.

O nás

Nápad vytvořit pro děti bezpečný prostor, kde se setkají s porozuměním, respektem, a kde se odkloníme od zaběhlých přístupů, vznikl již před nějakým časem. V době, kdy se nám narodily naše děti, a my zjistily, že některé věci pro ně zkrátka chceme jinak, než je ve společnosti zaběhlé. Někdy je však potřeba čas, aby vše do sebe zapadlo přesně tak, jak má. A tak to byly nakonec prostory, které nás posunuly blíže k našemu cíli.
Vystudovaná psycholožka a právnička si mohly splnit sen, který je méně i více vzdálený jejich předchozí životní cestě. Tu teď spojily a nabízí pro děti a rodiče prostor, kde mohou děti začít první krůčky v kolektivu. Po boku rodičů, kteří je do světa pustí jemně a citlivě, a kteří budou vždy připraveni roztáhnout svá křídla, pod která se děti mohou schovat.

Vybudovaly jsme tým, u něhož jsme si jisté, že vyznává stejné hodnoty. Ty, které potom může předávat dál tak, aby bylo u nás dobře nejen dětem, ale jejich prostřednictvím i rodičům.

Jana & Klára

Katka

Jana

Zakladatelka dětské skupiny, ředitelka

Již před narozením prvního syna jsem zjistila, že se často v souvislosti s dětmi některé věci nedějí ve společnosti tak, jak bych si přála. Zažité vzorce jsou silné a je třeba ujít obvykle dlouhou cestu, aby z nich člověk vystoupil.
Je těžké, aby to neznělo jako klišé, ale děti mi ukázaly směr a inspirovaly mě k tomu, že mi dává smysl dopřát co nejvíce dětem možnost být v prostředí, kde je s nimi jednáno s respektem. Kde nejsou násilně vyhozeni do světa dětského kolektivu, ale kde s ním postupně splývají, ale přitom si zachovávají svou individualitu.
Společně s Klárkou tvoříme pro školičku směr, kterým se vydává, vybíráme společně průvodce pro děti, tvoříme program a hlídáme aby vše bylo v souladu s tím, co jsme si předsevzaly. Jako vystudovaný právník se pak mj. ve školičce starám o to, aby vše klapalo po formální stránce. 

Katka

Klára

Zakladatelka dětské skupiny, ředitelka

Práce s dětmi byla už od dětství mým snem. Zvažovala jsem povolání dětské doktorky, učitelky, ale nakonec až psychologie mi nabídla možnost studovat dětskou duši, její křehkost, i její nezměrnou sílu. Přesto největší školou jsou mi moje vlastní děti, jejich kreativita, živelná spontánnost a nespoutaná hravost mě každý den posouvají dál společně s nimi.

Věřím, že každé dítě je jedinečné, a proto chci hledat cestu, jak děti podpořit v jejich silných i slabých stránkách tak, aby dosáhly až na vrchol svého potenciálu, a možná i výš. A vím, že to jde bez nutnosti formovat děti do tabulek, bez hrozeb a bez traumatu.

Ve školičce se proto s Jančou a tetami snažíme vytvořit pro děti vstřícné a respektující prostředí, které jim pomůže kráčet po vlastní cestě životem beze strachu a s odhodláním objevit všechny zázraky, které život přináší.

Chceš být součástí našeho týmu?
Být vlídným průvodcem a parťákem pro děti i dospělé? Souzníš s naší filozofií přístupu k dětem? Máš co zajímavého jako průvodce nabídnout?

Ozvi se nám na email info@skolickakulisek.cz

Požadujeme vzdělání dle zákona č. 247/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně pomůžeme s jeho získáním.

Zkušenost s dětmi, respektujícím přístupem a tvořením pro děti výhodou.

KONTAKT

Provozovatel dětské skupiny:
Centrum volného času Kulíšek, z.s.
IČ: 17278635
Sídlo provozovatele:
Zenklova 24/54, Praha 8 - Libeň, 180 00

OTEVÍRACÍ DOBA

pondělí až pátek 7:00 - 16:00

ADRESA

Boženy Němcové 234 - vchod z ulice Polní
Slavkov u Brna
684 01
5V2H+M5 Slavkov u Brna