ALTERNATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VAŠE DĚTI

Děti v naší dětské skupině jsou v respektujícím prostředí, kde je dostatek prostoru pro hru i čas věnovaný řízeným aktivitám, do kterých děti ale nebudou nuceny. Naší filozofií je vzájemná úcta, tolerance, porozumění, spolupráce, radost a poznávání. Dětem nabízíme i hravé zapojení anglického jazyka, dětskou jógu nebo je seznámíme s prvky montessori pedagogiky. S dětmi pracujeme podle předem stanovených měsíčních témat a týdenních plánů, která vycházejí z individuálních potřeb každého dítěte a zaměřují se na rozvíjení motorických, řečových a psychosociálních dovedností dětí.

Těšíme se na vás - tým Školičky Kulíšek
uvod
uvod
uvod

# Aktuality

Spustili jsme přihlašování na příměstské tábory pro děti ve věku 5-7 let. Tři týdny plné zábavy a objevování ve Školičce Kulíšek. Ve stejných termínech chystáme obdobný program i pro děti věku 3-5 let.

Plánované aktivity naší školičky naleznete v následujících odkazech, po kliknutí se zvětší.
Pokud máte zájem, napiště nám na náš email.

aktuality
aktuality
provozni-rezim

Pro koho je školička určena?

Školička je určena pro děti od 2 let. Menší děti mohou být na žádost rodičů zařazeny na pořadový list.
Nefungujeme v režimu běžné školky, ale snažíme se vytvářet prostor pro děti rodičů, kteří chtějí pro své děti něco jiného a rodinného. Těmto dětem nabízíme alternativu systémového vzdělávání založenou na respektu jejich individuálních potřeb.
Kapacita dětské skupiny je momentálně 12 dětí v celodenním režimu.

Jak dítě do školičky přihlásit?

Pokud máte o naši školičku zájem, kontaktujte nás prosím pomocí níže uvedeného odkazu. Děti přijímáme dle volné kapacity v průběhu celého roku.
Zašleme Vám rezervační přihlášku, po jejímž vyplnění zařadíme dítě do pořadníku. V případě uvolnění kapacity ve školičce Vám následně nabídneme termín pro osobní setkání přímo v prostorách školičky, kde budete mít možnost seznámit se s prostory a získat veškeré provozní informace. U přijatých dětí bude při nástupu do školičky realizován adaptační režim, kdy budou děti ve školičce společně s rodiči. I vy tak budete mít možnost seznámit se s pečujícími tetami, a především být oporou svému dítěti při prvním vykročení do nového světa.

Kontaktujte nás
provozni-rezim
provozni-rezim

Stravování

Strava ve školičce je plnohodnotná a vyvážená s ohledem na potřeby dětí. Zohledňujeme stravovací návyky dětí z domova. Potraviny, které děti nejedí, jim jsou nabízeny, ale do jejich konzumace je nenutíme. Naší snahou je, aby děti vše postupně samy ochutnaly.
Svačiny jsou podávány částečně formou švédského stolu, což u dětí rozvíjí samostatnost a sebeobsluhu. Děti mají k dispozici čerstvou zeleninu, ovoce, čerstvé pečivo a samostatně podávané pomazánky, či mléčné výrobky.
Obědy zajišťujeme pro děti od externího dodavatele specializovaného na přípravu stravy pro děti předškolního věku.
Dětem jsou v rámci pitného režimu celodenně přístupné neslazené nápoje (čaj a voda).

Cena obědů 63,- za oběd.
Cena dopolední svačiny je 21,-Kč, včetně celodenního pitného režimu, cena odpolední svačiny je 21,-Kč.

Provozní režim školičky

7:00 - 9:00 Příchod dětí a volná hra
9:00 - 9:15 Ranní kruh - vítáme se s dětmi, povídáme si k danému tématu
9:15 - 9:35 Svačinka
9:35 - 10:10 Hlavní činnost - dle týdenního plánu
10:10 - 11:30 Pobyt venku - hry na zahradě, v parku, procházky do okolí
11:30 - 12:10 Oběd
12:10 - 12:30 Hygiena a příprava na odpočinek, prostor pro vyzvedávání dětí odcházejících po obědě
12:30 - 13:30 Odpočinek dětí - čtení pohádky, spánek nebo klidový režim
13:30 - 15:00 Odpolední program
15:00 - 15:20 Svačinka
15:20 - 16:00 Volná hra či tvůrčí činnost na přání dětí, odchod dětí domů
provozni-rezim

Ceník

Celodenní docházka 7:00 - 16:00

2 dny 2800 Kč
3 dny 3900 Kč
4-5 dní 4700 Kč

Dopolední docházka 7:00 - 12:30

2 dny 2300 Kč
3 dny 2900 Kč
4-5 dní 3500 Kč

Informace k ceně

Cena za péči o dítě předškolního věku v dětské skupině je stanovena jako měsíční se zvoleným schématem docházky.
Pro přijetí dítěte je nutné doložit splnění povinného očkování dle platného očkovacího kalendáře, trvalou zdravotní kontraindikaci očkování, nebo doklad o tom, že dítě je proti nákaze imunní.
Je nezbytné také doložit doklad o existenci základního pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru rodiče, případně denní formě studia rodiče, evidenci rodiče jako uchazeče o zaměstnání nebo o povinnosti rodiče, který je osobou samostatně výdělečně činnou, platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle jiného právního předpisu.
Lze uplatnit slevu na dani.
Cena za docházku nezahrnuje stravné a úhradu za kulturní aktivity či sportovní akce (divadlo, výlet, canisterapie, apod.).

Náš tým

Petra
Petra

Teta ve školičce

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu, práci s dětmi se věnuji již několik let. Ačkoli mi škola poskytla teoretické zázemí, až při praxi ve školce získávám nejvíce zkušeností. Pro předávání nových vědomostí a dovedností dětem se mi nejvíce osvědčila přirozená motivace, nejlépe ve formě prožitku a hry. Snažím se být dětem průvodcem, na kterého se mohou kdykoli obrátit. Volný čas nejraději trávím pohybem v přírodě. Les, rostliny i živočichové jsou velkou studnicí, odkud čerpám inspiraci pro řadu aktivit s dětmi.

Lucka
Lucka

Teta ve školičce

Mám vystudovanou pedagogickou VŠ se zaměřením na výuku anglického jazyka, pracovala jsem mj. i v mateřských školkách v Anglii. Angličtina je můj velký koníček a moc mě baví ji předávat dál hravou formou. Absolvovala jsem také montessori kurz, a velmi ráda používám k aktivitám přírodní pomůcky a materiály. Kdyby to šlo, nejraději bych byla celý rok s dětmi v lese a pozorovala houby, mravence a další zajímavé věci, které nám příroda a svět kolem nás nabízí. V praxi je pro mne nejdůležitější, aby se děti nebály mluvit, vyjádřit svůj názor, projevovat emoce a být empatické.

Misa
Míša

Teta ve školičce

Práce s dětmi mě velice baví, je naplňující, a proto jsem se rozhodla absolvovat studium pro asistenty pedagoga. Jsem také maminkou úžasného syna, díky kterému jsem poznala, co je v životě důležité. Rodičovství si velice užívám a jsem moc ráda, že i v profesním životě jsem obklopena dětmi.

Peta
Peťa

Teta ve školičce

Až mé děti mě naučily, co je v životě nejdůležitější. Díky synovi poznávám své hranice. Jeho odlišnosti, jako je divokost, svéhlavost a rošťácké dovádění, to vše spolu překonáváme a společně hledáme cestu. Naopak dcera mě učí většímu klidu, rozvážnosti a vážit si všech okamžiků, které můžeme být spolu. Každý jeden den se snažím, aby děti byly šťastné, a vždy měly u mě pocit jistoty a bezpečí.

O nás

Nápad vytvořit pro děti bezpečný prostor, kde se setkají s porozuměním, respektem, a kde se odkloníme od zaběhlých přístupů, vznikl již před nějakým časem. V době, kdy se nám narodily naše děti, a my zjistily, že některé věci pro ně zkrátka chceme jinak, než je ve společnosti zaběhlé. Někdy je však potřeba čas, aby vše do sebe zapadlo přesně tak, jak má. A tak to byly nakonec prostory, které nás posunuly blíže k našemu cíli.
Vystudovaná psycholožka a právnička si mohly splnit sen, který je méně i více vzdálený jejich předchozí životní cestě. Tu teď spojily a nabízí pro děti a rodiče prostor, kde mohou děti začít první krůčky v kolektivu. Po boku rodičů, kteří je do světa pustí jemně a citlivě, a kteří budou vždy připraveni roztáhnout svá křídla, pod která se děti mohou schovat.

Vybudovaly jsme tým, u něhož jsme si jisté, že vyznává stejné hodnoty. Ty, které potom může předávat dál tak, aby bylo u nás dobře nejen dětem, ale jejich prostřednictvím i rodičům.

Jana & Klára

Jana
Jana

Zakladatelka dětské skupiny, ředitelka

Již před narozením prvního syna jsem zjistila, že se často v souvislosti s dětmi některé věci nedějí ve společnosti tak, jak bych si přála. Zažité vzorce jsou silné a je třeba ujít obvykle dlouhou cestu, aby z nich člověk vystoupil.

Je těžké, aby to neznělo jako klišé, ale děti mi ukázaly směr a inspirovaly mě k tomu, že mi dává smysl dopřát co nejvíce dětem možnost být v prostředí, kde je s nimi jednáno s respektem. Kde nejsou násilně vyhozeni do světa dětského kolektivu, ale kde s ním postupně splývají, ale přitom si zachovávají svou individualitu.

Společně s Klárkou tvoříme pro školičku směr, kterým se vydává, vybíráme společně průvodce pro děti, tvoříme program a hlídáme aby vše bylo v souladu s tím, co jsme si předsevzaly. Jako vystudovaný právník se pak mj. ve školičce starám o to, aby vše klapalo po formální stránce.

Klara
Klára

Zakladatelka dětské skupiny, ředitelka

Práce s dětmi byla už od dětství mým snem. Zvažovala jsem povolání dětské doktorky, učitelky, ale nakonec až psychologie mi nabídla možnost studovat dětskou duši, její křehkost, i její nezměrnou sílu. Přesto největší školou jsou mi moje vlastní děti, jejich kreativita, živelná spontánnost a nespoutaná hravost mě každý den posouvají dál společně s nimi.

Věřím, že každé dítě je jedinečné, a proto chci hledat cestu, jak děti podpořit v jejich silných i slabých stránkách tak, aby dosáhly až na vrchol svého potenciálu, a možná i výš. A vím, že to jde bez nutnosti formovat děti do tabulek, bez hrozeb a bez traumatu.

Ve školičce se proto s Jančou a tetami snažíme vytvořit pro děti vstřícné a respektující prostředí, které jim pomůže kráčet po vlastní cestě životem beze strachu a s odhodláním objevit všechny zázraky, které život přináší.

Chceš být součástí našeho týmu?
Být vlídným průvodcem a parťákem pro děti i dospělé? Souzníš s naší filozofií přístupu k dětem? Máš co zajímavého jako průvodce nabídnout?
Ozvi se nám na email info@skolickakulisek.cz

Požadujeme vzdělání dle zákona č. 247/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně pomůžeme s jeho získáním.
Zkušenost s dětmi, respektujícím přístupem a tvořením pro děti výhodou.
galerie
galerie
galerie
galerie
galerie
galerie

KONTAKT

info@skolickakulisek.cz
Provozovatel dětské skupiny:
Centrum volného času Kulíšek, z.s.
IČ: 17278635
Sídlo provozovatele:
Zenklova 24/54, Praha 8 - Libeň, 180 00

OTEVÍRACÍ DOBA

pondělí až pátek 7:00 - 16:00

ADRESA

Boženy Němcové 234 - vchod z ulice Polní
Slavkov u Brna
684 01
5V2H+M5 Slavkov u Brna